අවීචී මහා නරකය

August 15th, 2011

බෞද්ධයා නාලිකාවේ අභිධර්ම නිම්තෙර වැඩසටහනින් දැන ගතිමි. අටමහ නරකය අතරින් අටවෙනි නරකය ලෙස අවීචී මහ නරකය නම් කෙරේ.

ප්‍රතිමා විනාශ කරන්නෝද දාගැබ් විනාශ කරන්නෝද බෝධීන් වහන්සේලා විනාශ කරන්නෝද බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ  ශරීරයෙහි ලේ සොලවන්නෝද රහතුන් වහන්සේලා මරණයට පත් කරන්නෝද සංඝයා වහන්සේලා භේද කරන්නෝද මව් මරණ්නෝද පියා මරණ්නෝද යනාදී පංචානන්තරික පව් කළ පුද්ගලයෝද මෙම අවීචී මහා නරකයෙහි උපදිති.

ගින්නෙන් වේඳනාවෙන් දුකෙන් පීඩා විඳිමින් කිසිම අස්වැසිල්ලක් නැතිව සත්වයෝ අති විශාල ප්‍රමාණයක් අවීචී මහා නරකයෙහි සිටිති. ගිනි ජාලයන් අතරක් නැතිව තිබෙන තැනකි අවීචී මහානරකය.

මහා තාපනය නරකයේ සිට යොදුන් පහළොස්දහසක් යටින් අවීචී මහා නරකය පිහිටා ඇත. අවීචී මහා නරකයෙහි ආයු කාලය නිරය වර්ෂ අන්තඃකල්පයකි.

වයස අවුරුදු දහයේ සිට වයස  අවුරුදු අසංඛ්‍යෙය දක්වා  වැඩි වී නැවත වයස අවුරුදු දහය දක්වා අඩු වූ විට ගත වෙන කාලය අන්තඃකල්පයක් ලෙස හැඳින්වේ.( අසංඛ්‍යෙය – සංඛ්‍යාවකින් දැක්විය නොහැකි)


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin