කාලසූත්‍ර නරකය

August 8th, 2011

බෞද්ධයා නාලිකාවේ අභිධර්ම නිම්තෙර වැඩ සටහනින් දැන ගතිමි. අටමහ නරක අතුරෙන් දෙවෙනි නරකය ලෙස කාලසූත්‍ර නරකය නම් කෙරේ.මව්පියන්ට ගුරුවරුන්ට වැඩිහිටියන්ට ගරු නොකරන පුද්ගලයෝද මව්පියන්ට වංචා කරන්නෝද මව්පියන්ට උපස්ථාන නොකරන්නෝද දරුණු මිත්‍යා දෘෂ්ඨිය ඇත්තෝද මෙම කාලසූත්‍ර නරකයෙහි උපදින්නෝ වෙති.

ඇතුළෙහි ගිනිදැල් වලින් පිරී ඇති කාලසූත්‍ර නරකයෙහි යමපල්ලන් විසින් කුළුගෙඩි වලින් තලමින් කෑලි කෑලි වලට කඩමින් නොයෙක් වඳ හිංසා කරති. එවිට මරණයට පත් වුවත් නැවත එහිම උපදී.

සඤ්ජීව නරකයේ සිට යොදුන් පහළොස්දහසක් යටින් කාලසූත්‍ර නරකය පිහිටා ඇත. මෙහි නිරය වර්ෂ දහසක් ආයුෂ වේ.


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin