සංඝාතය නරකය

August 9th, 2011

බෞද්ධයා නාලිකාවේ අභිධර්ම නිම්තෙර වැඩසටහන තුළින් දැන ගතිමි. අටමහ නරකය අතරින් තුන් වෙනි නරකය ලෙස සංඝාත නරකය නම් කෙරෙයි. අතින් පයින් පොලු මුගුරු අවි ආයුධ ආදියෙන් සතුන්ට හිංසා කරන්නෝද මනුෂ්‍යයන්ට හිංසා කරන පුද්ගලයෝද මසුන් ඌරන් කුකුලන් එළුවන් මැරීමෙන් ජීවිකාව කරන්නෝද නිතරම අකුශල චේතනාවෙන්ම කටයුතු කරන පුද්ගලයෝද මෙම සංඝාත නරකයෙහි උපදිති.

ඇවිලී ගත් ගින්නෙන් පිරී ඇති සංඝාත නරකයේ යමපල්ලන් විසින් ගිනිගත් විශාල ලෝහමය පර්වත පෙරලමින් සුණු විසුණු කර දමනු ලැබේ. මැරෙමින් නැවත ඉපෙදෙමින් දුකට පත් වෙති.

කාලසූත්‍ර නරකයේ සිට යොදුන් පහළොස්දහසක් යටින් සංඝාත නරකය පිහිටා ඇත. සංඝාත නරකයේ ආයු කාලය නිරය වර්ෂ දෙදහසකි.


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin