දරාගැනීමේ හැකියාව….. මමත්වය …… අසතුට ….. ! ! ! …… ? ? ? ….

May 8th, 2018

මමත්වය  සහ දරාගැනීමේ  හැකියාව ප්‍රතිලෝමව  සමානුපාතික  වේ.

මමත්වය  සහ  අසතුට  අනුලෝමව  සමානුපාතික  වේ.

මගේ,  මම,  මගේ ආත්මය  යන හැඟීම  රහත් වෙන තුරුම  පවතින්නෙකි.

මමත්වය  යනුවෙන්ද අස්මි මානය  ලෙසින්ද  මෙය දැක්විය හැකියි.

අඩු වැඩි ලෙස බොහෝ විට සෑම පෘතග්ජනයින් වෙතින් නොයෙක් ආකාරයෙන් මෙම අස්මි මානය පිළිඹිමු වේ.

මමත්වය  අඩු වෙන විට දරාගැනීමේ හැකියාව වැඩි වේ.

මමත්වය  වැඩි වෙන විට  දරාගැනීමේ  හැකියාව  අඩු වේ.

බාහිර ඇති සිද්දීන් හේතු කොට ගෙන,  තමාගේ මමත්වය රැක ගැනීමේ පෙළඹවීමක් ලෙස සිතින්ම සැකසෙන දෙයක් ලෙස දරාගැනීමේ හැකියාවේ තරම දකින්නට උත්සහවන්ත වෙමු.

ප්‍රබල දේශපාලකයින් වැනි සමාජයේ පිළිගත් යැයි සැළකෙන බොහෝ ජනයාට කෙතරම් අවලාද අපහාස කරත් ඒ ගැන  නොසැලී සිටින්නේ,  දරාගැනීමේ හැකියාවක්  ඇති  වෙන්නේ,  ඔවුන්ගේ මමත්වය අඩු වෙලාද?

නැත. ඔවුන්ගේ මමත්වය අඩු වීමක් සිදු වී නැත.  සිතෙහි ඒ දේවල් වලට පුරුදු වීමක් පමණක් සිදු වී ඇත.

එමනිසා පටලවා ගන්නේ නැතිව අවබෝධ කරගත යුතු දෙයකි මමත්වය.

මමත්වය වැඩි වෙන විට අසතුටද වැඩි වේ.

මමත්වය අඩු වෙන විට අසතුටද අඩු වේ.

බාහිර ඇති සිද්දීන් හේතු කොට ගෙන, තමාගේ මමත්වයේ ප්‍රමාණය අනුව  අසතුටේ  ප්‍රමාණය  තීරණය වේ.

මහා කාරුණික මගේ බුදු සමිඳු මමත්වය ගෙවෙන මඟ පෙන්වා දී ඇත.

ලැබෙන අරමුණු වල ස්වභාවය යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන්  දකින්නට උත්සහවන්ත වෙමු.

ක්ෂණයක් පසා බිඳෙන නාම රූප ධර්මතාවයක් මිස, සදාතනිකව පවතින අරමුණක් කිසි විටෙක හමු නොවන බව දකින්නට පුළුවනි.

එසේ නම බාහිරෙන් එන අරමුණු  හේතු කොට ගෙන, අසතුටු වෙන්නේ  කුමකටද?

සිත සසල කරගන්නේ කුමකටද?

 


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin