නොදන්නෝ බුදුන්ගේ ශ්‍රී ධර්මස්කන්ධා……….!!!

January 29th, 2016

සමහර භික්ෂූන් වහන්සේලා ගැන ගිහි අපට දකින්නට අසන්නට ලැබෙන දේ ඔස්සේ සිතෙන දේවල් මෙසේ කණගාටුවෙන් වුවද ප්‍රකාශ කරමි.

අධ්‍යාපනය, හැසිරීම, වෘත්තීය ක්‍රියා, ධර්ම දේශනා, සම්මුතික ධර්මතා යන මාතෘකා යටතේ ඒවා වර්ග කළ හැකියි.

බුද්ධ පුත්‍රයන්වහන්සේලා, බුදුරජාණන්වහන්සේ අනුගමනය කරන්නේද යන්න ගැන ප්‍රශ්නකාරී සිතිවිලි ඇති වෙන තරමට භික්ෂු ශාසනය පිරිහෙන මාර්ගයට තල්ලු වෙමින් තල්ලු කරමින් සිටින බව හැඟේ.

බුදු දහමට අනුව සෑම දෙයකටම හේතු ඇත. අයහපත් හේතු සොයා ඒ අයහපත් හේතු ඉවත් කළොත් යහපතක්ම සිදු වේ.

භික්ෂු ශාසනය පිරිහෙන විට, ඊට වඩා වැඩි වේගයෙන් ගිහි පිරිසද පිරිහෙන්නේ, සූර්යයා බැස යන විට, අපි අකමැති වුවත්, අනාරාධිතවම අප කරා අඳුර පැමිණෙන්නා සේය.

1.අධ්‍යාපනය:-

පාලි භාෂාව සහ ත්‍රිපිටකය අනිවාර්‍යෙන්ම ඉගෙන ගැනීම.

ගිහි සිසුන්ගේ අධ්‍යාපන ආයතන තුළට පැවිදි සිසුන් ඇතුළත් නොකිරීම.

පැවිදි සිසුන් සඳහාම වෙන් වූ අධ්‍යාපන ආයතන පිහිටුවා, පැවිදි බවේ ගෞරවය රැකෙන ලෙසට අධ්‍යයන කටයුතු කර ගැනීමේ  පහසුකම් සැලසීම.

2. හැසිරීම:-

විනය පිටකයේ සඳහන් ආකාරයටම ක්‍රියා කිරීම.

3. වෘත්තීය ක්‍රියා:-

භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ ගෞරවයට හානි වෙන සහ ගිහියන්ගේ දෝෂ දර්ශනයට ලක් වන වෘත්තීන් නොකිරීම.

උදා:- රියැදුරු, යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර ගුරුකම්, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධූර ආදී දෑ බාර නොගැනීම.

4. ධර්ම දේශනා:-

ත්‍රිපිටකය හදාරා නොමැති භික්ෂූන්වහන්සේලා ධර්මය ලෙස තමන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරමින් ගිහි පින්වතුන් නොමඟට යවන බැවින්, මනාව ත්‍රිපිටකය හැදෑරූ භික්ෂූන් වහන්සේලා ධර්ම දේශකයාණන් වහන්සේලා ලෙස නම් කිරීම.

5. සම්මුතික ධර්මතා:-

ගිහියන්ගේ සම්මුතික ධර්මයන්ට හානි වෙන පරිදි කටයුතු කිරීමට ඇති කරන පෙළඹවීම් සහ බලපෑම් නැවැත්වීම.

බබළන බුද්ධ ශාසනය තුළ පිරිහෙන භික්ෂු ශාසනයක් ඇති කිරීමට, කටයුතු කරන සමහර භික්ෂූන් වහන්සේලා එයින් මුදවා ගැනීමට හැකිවේවා.


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin