ඔබත් භාග්‍යයවන්තයෙක්…?…ද…?

May 20th, 2018

ආහාර  පාන,  ඇඳුම්,  ඖෂධ,  වාසස්ථාන  යන  සිව්පසය  ගිහි  පැවිදි  සැමටම  ජීවිතයේ  පැවැත්මට  අවශ්‍යය  වේ.

සිව්පසය  ලැබෙන්නේ  පෙර  කල  පිනෙක  විපාකයක්  ලෙසිනි.

එබැවින්  ඒ  පිළිබඳව  විවිධ  මට්ටම්  දැකිය  හැකියි.

ගිහි  පිරිස  සිව්පසය  සකස්  කර  ගැනීමට  සහ  ආරක්ෂා  කර  ගැනීමට  වෙහෙසක්  දැරිය  යුතු  වේ.

එහෙත්  පැවිදි  පිරිසට  සිව්පසය  පූජනීයත්වයෙන්  සහ  ගෞරවයෙන්  ලැබේ.

මගේ  යයි  පැනවීමකින්  තොරව  සිව්පසය    අවශ්‍යය  අවස්ථාවේදී  පැවිදි  පිරිසට පරිහරණයට  ලැබෙන  නිසා,  එය කොතරම්  භාග්‍යයක්ද?

මගේ  යයි  පැනවීමක්  නොමැති  නිසා  පැවිදි  පිරිසට  සිව්පසය  සකස්  කරගැනීමට  සහ  රැකගැනීමට  උවමනා  යයි  සිතා  වෙහෙසක්  දැරිය  යුතු  ද  නොවේ.

එබැවින්  ගිහි  පිරිසට  වඩා  පැවිදි  පිරිස,  පෙර  පිනෙහි  සැප  විපාක  වැඩියෙන්  ලබන්නෝය.

කෙසේ  වෙතත්  සිව්පසය  ලැබෙන  සියල්ලෝම  භාග්‍යයවන්තයෝය.

ෂඩ්  ඉන්ද්‍රියන්  මනා  ක්‍රියාකාරීත්වයෙන්  යුක්ත  වූවෝ ද  භාග්‍යයවන්තයෝය.

මන්ද  බුද්ධික,  අංගවිකල  බාවයෙන්  තොර  වූවෝ ද  භාග්‍යයවන්තයෝය.

මනා  ශරීරයක්  ඇතිව  එනම්  ගති සම්පතින්  යුක්ත  වූවෝ ද  භාග්‍යයවන්තයෝය.

මේ  ආකාරයෙන්  සිතෙන  විට  බොහෝ  පිරිසක්  භාග්‍යයවන්තයෝය.

“කිසිවක්ම  නැතිනම්  භාග්‍යයවන්තයන්”  ලූ.

මොනවද  මේ  කිසිවක්ම  නැතිනම්  යනුවෙන්  අදහස්  වෙන්නේ…?

භාග්‍යයවන්තයෝ  ලෙසින්  ඉහතින්  දක්වන  ලද  දේවල්ද..?

තමා  සතු  සියල්ල  ඉවත්  කිරීමද..?

නැත.  ඒ කිසිවක්ම  නොවෙයි.

කෙලෙස්  කිසිවක්ම  නැත්නම්  ඒ  සැම  නියම  භාග්‍යයවන්තයෝය.

ලෞකිකත්වයේ  දී  ඉහතින්  දැක්  වූ  සියල්ලෝම  භාග්‍යයවන්තයෝ  වුවත්,  ලෝකෝත්තරත්වයේදී  කෙලෙස්  කිසිවක්ම  නැත්තෝ  නියම  භාග්‍යයවන්තයෝ  වෙති.

එවිට  ලෞකිකත්වයේදී  තමා  සතුව  තිබූ   සියල්ල  සිතින්  ඉවත්  වී  යනු  ඇත.

එහෙත්  ලෞකිකත්වයේදී  තිබූ  දේවල්  මනාව  පරිහරණය  කිරීමටද  හැකියි.

කාම,  රූප,  අරූප  යන  මේ  තුන්ලොවටම  සිටින   ප්‍රධානම  භාග්‍යයවන්තයෝ  සම්මා සම්බුදුවරයෝය.

මෙම  බුද්ධ  කල්පය  තුල  සිටි  භාග්‍යයවන්තම  පුද්ගලයා   මගේ  බුදුපියාණන්  වහන්සේ ය.

මගේ  බුදුපියාණන්වහන්සේට  තවමත්  සිව්පසයෙන්  පූජෝපාහාර  පැවැත්  වේ.

සසර  පෙර  පුරුදු  සමඟම  සියළුම  කෙලෙස්  නැසූ  මගේ  බුදුපියාණන්වහන්සේගේ  භාග්‍යයවන්ත  බව  කියා  ලියා  නිම  කල  නොහැකියි.

ලෞකිකත්වයේ  භාග්‍යයවන්තයෝ  වූ  අපි,  දැන්  ලෝකෝත්තරත්වයේ  භාග්‍යයවන්තයන්  වීමට  උත්සහ  කරමු.

 

 

 

දැනුම …? අවබෝධය ….? ප්‍රත්‍යක්ෂය …?

May 18th, 2018

දැනුම  ලැබෙන්නේ  ඇසීමෙන්  කියවීමෙන්  දැකීමෙන්  දැනීමෙන්  යනාදී  වශයෙන්  විවිධ  ආකාරයන්ගෙන්  සහ  විවිධ  පැතිකඩ  ඔස්සේය.

කිසිම  දැනුමක්  නැති  කිසිවෙකුත්  මෙලොව  ජීවත්ව  සිටිය  නොහැකියි.

දැනුමේ  ප්‍රමාණය  අනුව  උගත්කම  තීරණය  වෙයි.

දැනුම,  අවශ්‍ය තැනට  අවශ්‍ය  වෙලාවට  අවශ්‍ය  විදියට  සකස්  කර  ගන්නා  බුද්ධිමතා  ලෙස  ගත  හැකියි.

දැනුමට  යම්කිසි  ප්‍රමාණාත්මකතාවයක්  සහ  යම්කිසි  රාමුවකට  සිර  වී  ඇති  ආකාරයක්ද  පෙන්නුම්  කෙරේ.

දැනුමට  මතකයේ  රැඳී  තිබිය  හැකි  කාලයක්ද  ඇත.

භාවිතා  නොකර  සිටීම,  නැවැත  නැවැත  සිහිපත්  නොකිරීම,  රෝගයන්, …..ආදී  තව  බොහෝ  හේතු  නිසා  දැනුම  මතකයෙන්  ගිලිහෙනු  ඇත.

 

දැනුම  තිබෙන්නාට  අවබෝධය  කරා  ලඟා  විය  හැකියි.

කිසිම  දැනුමක්  නොමැතිව  අවබෝධයක්  ලබාගැනීමට  නොහැකියි.

දැනුම  හේතුවෙන්  යම්  දෙයක  යතාර්ථය  වැටහෙන්නේ  අවබෝධයක්  ඇති විටයි.

දැනුමට  මතකයේ  රැඳී  තිබිය  හැකි  කාලයක්  තිබුනත්  අවබෝධයට  එසේ  කාලයක්  නොමැත.

යම්  දෙයක්  අවබෝධ  කලේනම්  එය  සදා  මතකයේ  රැඳේ.

අවබෝධය  රඳවා  තබා  ගැනීමට  කියා  කිසිම  වෙහෙසක්  ගැනීමට  අවශ්‍ය  නැත.

කෙනෙක්  විසින්  ලබාගත්  අවබෝධය,  ඒ  ආකාරය  ඔස්සේ  තව  කෙනෙකුට  පැවැසිය  හැකියි.

එහෙත්  අසන  කෙනාට  එය  අවබෝධ  නොවිය  හැකියි.

එසේ  වෙන්නේ  අසන  කෙනා,   අවබෝධ  කිරීමට  නොහැකි  කෙනෙක්  නිසාවෙන්  නොව,  අනෙක්  කෙනාගේ  අවබෝධයේ  මඟ,  අසන්නාට  නොගැලපෙන  නිසාවෙනි.

යම්  දෙයක්  අවබෝධ  කරගත්තාට,  ඒ  අවබෝධ  කල  ආකාරය  සැමදෙනාටම  පොදු  නොවන  නිසාවෙනි.

එබැවින්   දැනුම  සහ  අවබෝධය  පමණක්  තිබෙන්නාට,  එක්  එක්  කෙනාට  ගැලපෙන  අයුරින්  තමාලද  අවබෝධය   ලබා  දීමට  අපහසු  වෙයි.

 

ප්‍රත්‍යක්ෂය  යනු  ද  අවබෝධයකි.

එහෙත්  එය  ඉතා  උතුම්  අවබෝධයකි.

ප්‍රත්‍යක්ෂය  යනු  තමා  තුලින්ම  ලබන  අවබෝධයකි.

ප්‍රත්‍යක්ෂය  කිසිවෙකුගෙන්  ලබාගත  නොහැකි,  කිසිවෙකුටවත්   ලබාදිය  නොහැකි,  තම  තමන්  විසින්ම  තම  තමන්   තුලින්ම  ලබන  අවබෝධයකි.

දැනුම  සහ  අවබෝධය  තිබෙන්නාට  ප්‍රත්‍යක්ෂ  අවබෝධයටද  ලඟා  විය  හැකියි.

ප්‍රත්‍යක්ෂ  අවබෝධය  ලැබුවෙකුට  තමාගේ  අවබෝධයෙන්  තව  බොහෝ  දෙනෙකුට,  ඒ  ඒ  කෙනාට  ගැලපෙන  ලෙස  අවබෝධය  ලබා  ගැනීමේ  මඟ  පෙන්වා  දිය  හැකියි.

ප්‍රත්‍යක්ෂ  අවබෝධය  කිසි  විටෙක   ඉවත්  නොවේ.

ප්‍රත්‍යක්ෂය  ජීවිතය  හා  බැඳී  පවතින්නක්  බැවින්,  ප්‍රත්‍යක්ෂ  අවබෝධයට  පත්  වූ  පුද්ගලයා  ඒ  තුලම  නිරතුරුවම  ජීවත්  වේ.

ජීවිතයේ  සාමාන්‍ය  ආකාරයේ  පැවැත්ම  ඇතිව  කටයුතු  කිරීමට,  ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන්   ලැබෙන්නේද  පහසුවකි.

ප්‍රත්‍යක්ෂ  අවබෝධය  ලැබූ  පුද්ගලයාට,  අනෙක්  පුද්ගලයාට  ගැලපෙන  ආකාරයෙන්  අවබෝධයට  මඟ  පෙන්වා  දීමට  පමණක්  නොව,  ඒ  ඒ  පුද්ගලයන්ගේ  අවබෝධයේ  තැන  සිට  ඉදිරියට  යායුතු  කොටස  ද  පෙන්වා  දිය  හැකියි.

එපමණක්  නොව  ඕනෑම  තැනකින්  පටන්  ගෙන  යායුතු  තැනටම  මඟ  පෙන්වා  දීමටද  හැකියි.

(ලංකාවේ  සෑම  ප්‍රදේශයකම  සිට  අගනගරය  වූ  කොළඹට  ඒමට  මඟක්  සහ  බස්‍ රථයක්  ඇත්තා  සේ)

ප්‍රත්‍යක්ෂය  කිසිවෙකුට  විනාශ   කිරීමට  හෝ  උදුරා  ගැනීමට  හෝ  නොහැකියි.

ප්‍රත්‍යක්ෂයට  පත්  පුද්ගලයාට  එය  ඉවත්  කිරීමට  හෝ  එයින්  ඉවත්  වීමටද  හෝ  නොහැකියි.

ප්‍රත්‍යක්ෂයද  ජීවිතයද  දෙකක්  නොව  එකක්  වන  බැවිනි.

දැනුම  අවබෝධයටත්,  අවබෝධය   ප්‍රත්‍යක්ෂයටත්,   උපකාරී  වෙන  නිසා,  දැනුමට  ගරහා  නොකල  යුතුයි.

(ප්‍රාථමික   පාසලේදී  ඉගෙන  ගත්  අකුරු,  ඉවතට  විසී  කර  උසස්  ඉගෙනුමකට  යා  නොහැකි  සේය.)

සසරෙන්  එතර  වීමට  සිතන  සැම  දෙන  නිවැරැදි  ධර්මය  පිළිබඳව  දැනුම  ලබන්න.

ඒ  දැනුම  සැවොම  අවබෝධයට  පත්  කරති.

දැනුම  සහ  අවබෝධයට  පත්  වූ  විට,  නිවන  සාක්ෂාත්  වෙන  ප්‍රත්‍යක්ෂ  අවබෝධය  නොසිතූ  වෙලාවකදී  හමු වෙනු  ඇත.

සැවොම  නිවන්  සැපයෙන්  සුවපත්  වේවා.

 

 

ලෝක මව්වරුන්ගේ දිනය …?

May 15th, 2018

මැයි  මස  13  වෙනිදා  ලෝක  මව්වරුන්ගේ  දිනය  සමරනු  ලැබුවා.

අම්මා  යනු  සෑම  දිනෙකම  සැමරිය  යුතු  කෙනෙකි.

අම්මාවරුනේ  අම්මාවරුනේ  සම්මාසම්බුදු  අම්මාවරුනේ

දරුවන්ගේ  දුක්  කඳුළු දකින  දා

සුරලොව  සිට  අත  පා

ඒ  කඳුලැලි  පිසිනා

අම්මාවරුනේ…

මෙලොව  අපට  දකින්නට  ලැබුනේ   අම්මාවරුන්  සිටි  බැවිනි.

කවදාවත්  වෙනස්  නොවන  ආදරයක්  ලැබෙන්නේ  අම්මාගෙන්ම  පමණි.

දිනේ  පටන්  මා        උපන්න

මව් විඳි  දුක්  බැහැ      කියන්න

දොහොත්  මුදුන්  තබා  මෙන්න

වඳිමි  මව්නි  පින්           ලබන්න

බෞද්ධ  අප  රටෙහිත්   වැඩිහිටි  නිවාස  තුල  අසහනයෙන්  දුක්ඛිත  ජීවිත  ගෙවන  මව්වරුන්  සිටිති.

තමන්  සතු  සියළුම  දේපල  දරුවන්ට  දී  මහමඟ  දුක්ඛිත  ජීවිත  ගෙවන  මව්වරුන්ද  සිටිති.

අඬන  කලට  මා   නලවා

ආදරයෙන්  නිදි     කෙරුවා

කැත  කුණු  මගෙ  අතගෑවා

මව්තුමි  ඔබ  බුදු          වේවා

තම  දරුවන්  වෙනුවෙන්  ඕනෑම  කැප  කිරීමක්  කල  හැකි  මෙලොව  සිටින  එකම  පුද්ගලයා  අම්මා ය.

මුළු  ලෝකයම  ප්‍රතික්ෂේප  කලද,  තම  දරුවාගේ  කුමන  හෝ  වරදක්  තිබුනත්,  තම  දරුවා  ප්‍රතික්ෂේප  නොකරන  එකම  පුද්ගලයා  අම්මා ය.

නපුරු  වෙන්න  එපා  කියල  නපුරු  නොවී  කීවා

දරුණු  වෙන්න  එපා  කියල  දරුණු  නොවී  කීවා

මා……ආදර  මගෙ  අම්මා

මා……ආදර  මගෙ  අම්මා

ඇගෙ  ආදර  ලේ  කිරි  මම  රස  කර  කර  බිව්වා

මගෙ  ලෝකය  මගෙ  විශ්වය  ගෙදර  බුදුන්  අම්මා

මා…..ආදර  මගෙ  අම්මා

මා….ආදර  මගෙ  අම්මා

කඳුළු  බිංදු  හංගා  මට  සුර  සැප  දුන්නා

රස  මසවුළු  මට  දීලා  ඇය  නොකාම  උන්නා

දරු  සෙනෙහස හින්දා  අපමණ  දුක්  වින්ඳා

දුක්   කරදර  ඇය  විඳගෙන  මට  සුවයම  දුන්නා

මා….ආදර  මගෙ  අම්මා

යන  එන  තැන  විමසා  මා  පසුපස  උන්නා

හිත  රිදුනම  හිස  අතගා  දුක්  ගින්දර  නිව්වා

නිවැරැදි  මඟ  පෙන්වා  ගුරුහරුකම්  දුන්නා

ඔබට  තියෙන  ණය  ගෙවන්න  සසරම  මදි  අම්මා

මා….ආදර  මගෙ  අම්මා

නපුරු  වෙන්න  එපා  කියල  නපුරු  නොවී  කීවා

දරුණු  වෙන්න  එපා  කියල  දරුණු  නොවී  කීවා

මා…..ආදර  මගෙ  අම්මා

ඇගෙ  ආදර  ලේ  කිරි  මම  රස  කර  කර  බිව්වා

මගෙ  ලෝකය  මගෙ  විශ්වය  ගෙදර  බුදුන්  අම්මා

මා…..ආදර  මගෙ  අම්මා

මා….. ආදර  මගෙ  අම්මා

අම්මාවරුන්  නැතිදාට  මෙලොවෙහි  පැවැත්මත්  නැති  වේවි.

වැඩිහිටි  නිවාස  තුල,  මහ මඟ  මව්වරුන්  දමා  නොයන්න.

දරුවන්ගේ  දුක්  කඳුළු  දකින  විට, සුරලොව  සිටියත්   ඒ  කඳුළු  පිසිනා,  ඒ  මව්වරුන්ගේ  දෑසට  මෙලොවෙහිදී  කඳුලක්  නොනැඟෙන්නට  අපි  කටයුතු  කරමු.

තම  දරුවන්  කෙරෙහි  මෙත්තා,  කරුණා,  මුදිතා,  උපේක්ෂා  යන  සතර  බුහ්මවිහරණයෙන්  කටයුතු  කරන,  ගෙදර  බුදුන්  නමින්  හැඳින්වෙන්නේ  අම්මා ය.

මෙලොව  සිටින  එකම  දෙව්  පෙඹර  මව  තමයි.

දොහොත්  මුදුන්  තබා  මෙන්න

වඳිමි  අම්මෙ  පින්  ලබන්න.

 

සාම්ප්‍රදායන් ….? සංස්කෘතිය …..?

May 13th, 2018

සාම්ප්‍රදායන්  සංස්කෘතියට  අනුකූලව  සකස්  වෙන්නක්  ලෙස  හැඳින්විය  හැකියි.

ශ්‍රී  ලංකාවේ  ප්‍රධාන  වශයෙන්ම  ඇත්තේ  සිංහල  බෞද්ධ  සංස්කෘතියකි.

දැනට  එසේ  වීමට  ප්‍රධානම  හේතුව  ලෙස  සිංහල  බෞද්ධ  ජනතාව  බොහෝ  පිරිසක්  ජීවත්  වෙන  රටක්  වීම  නිසා  යැයි   සිතිය  හැකියි.

සංස්කෘතියක්  ගොඩනැඟීමට   ජාතිය  සහ  ආගම  ප්‍රධාන  වශයෙන්ම  බලපායි.

සිංහල  ජාතිය  පමණක්  නොව  ඕනෑම  ජාතියක  ජනතාව  ඔවුන්ගේ  ආගමට  ගැලපෙන  අයුරින්  සැකසුනු  සංස්කෘතියක්  අනුව  කටයුතු  කරති.

සංස්කෘතියද  සම්ප්‍රදායන්ද  ජනතාව  විසින්ම  සකස්  කර  ගත්  දෙයකි.

සාම්ප්‍රදායන්  සහ  සංස්කෘතිය  එකිනෙකට  බැඳී  පැවැතෙන්නක්  ලෙස  ද  ගත  හැකියි.

ජනතාව  විසින්ම  සකස්  කරගත්  සාම්ප්‍රදායන්  සහ  සංස්කෘතිය  වෙනස්  කර  ගැනීමට  ද  ජනතාවට  හැකිය.

එහෙත්  වෙනස්  කිරීම  නිසා  ජනතාවට  ජිවිතය  පවත්වාගෙන  යාමට  බාධාවක්  නොවිය  යුතු  වේ.

ලෝකයේ  ඇති  සංස්කෘතීන්  අතුරෙන්  අප  රටෙහි  ඇති  සිංහල  බෞද්ධ  සංස්කෘතිය  ඉතාම  වැදගත්  සහ  වටිනාකමින්  වැඩි  එකක්  ලෙස  හැඟේ.

එසේ  වීමට  ප්‍රධානම  හේතුව  බුදුදහමේ  ලෞකික  ජීවිතය  නිවැරැදිව  පවත්වා  ගැනීමට  ලබා  දී  ඇති  උපදෙස්  අනුව  සැකසුනු  සංස්කෘතියක්  වීමයි.

බුදුදහමට  අනුව  සැකසුනු  දෙයක්  බැවින්,  එය  වෙනස්  කරන්නට  යම්  පිරිසක්   සිතන්නේ  නම්,  ජීවිතය  නිවැරැදිව  පවත්වා  ගැනීමට   නොහැකි  වෙන  තත්ත්වයක්  ඇති  නොවීමටද  වගබලා  ගතයුතු  වේ.

දැනුදු  සංස්කෘතිය  තුල  ඇති  සමහර  සාම්ප්‍රදායන්  වෙනස්  වී  ඇත.

එමනිසා  ජනතාවට  සෞඛ්‍යය  ගැටළු  ඇතුළු  තව  බොහෝ  ප්‍රශ්න  වලට  කෙටි  කාලීනවත්  දීර්ඝකාලීනවත්  බලපෑම්  සිදු  වී  සහ  සිදු  වෙමින්  පවතී.

උදාහරණයක්  ලෙස  එක්  දෙයක්  පමණක්  මතක්  කරන්නට කැමැතියි.

අපගේ  සාම්ප්‍රදායික  ගොවිතැන්  ක්‍රමයෙන්  ඉවත්  වී  වෙනත්  ක්‍රමයන්  අනුව  යෑම  නිසා  දැනට  ජීවිත  වලට  සිදු  වී  ඇති  ප්‍රශ්න  සිතන්න.  මිනිස්  ජීවිත  පමණක්  නොව  ගොවිතැනට  උපකාර  වෙන  සතුන්,  පොළොව,  පරිසරය…….ආදී  බොහෝ  දෑ  සඳහා  සිදු  වී  ඇති  ගැටළු  වලට  විසඳුම්  කෙසේද?

අපගේ  සංස්කෘතිය  හා  බැඳී  ඇති  වටිනා  සාම්ප්‍රදායන්ගෙන්  ඉවත්  වූවන්ට  විසඳිය  නොහැකි  තරම්  බොහෝ  ගැටළු  වලට  ගොදුරු  වීමට  සිදු  වී  ඇත.

ප්‍රසිද්ධියේ  කිව  නොහැකි  දේවල්  ද  කිවහැකි  දේවල්  ද  බොහෝය.

සමාජයේ  පවතින  උඩු  යටිකුරු  ස්වාභාවයේ  නොසන්සුන්තාවයට  ද  සංස්කෘතිය  හා  බැඳී  පවතින  සාම්ප්‍රදායන්ට  ගරු  නොකිරීම  සහ  ඉවත්  කිරීම  හේතු  වී  ඇති  බව  පැහැදිලියි.

අපේ  සංස්කෘතිය  හා  බැඳී  පවතින  සාම්ප්‍රදායන්  විනාශ  කරන්නට  සිතන  පිරිසට,  තමන්  කැමැති  සංස්කෘතියක්  ඇති  රටකට  යන්නේනම්,  සිංහල  බෞද්ධ  සංස්කෘතියට  සහ  සිංහල  බෞද්ධ  ජනතාවට  සහ   ශ්‍රී  ලංකාවට  කරන  ලොකු  උදව්වක්  ලෙස  සැළකිය  හැකියි.

ඕනෑම  රටකට  ස්වාභාවධර්මයෙන්  ලබා  දී  ඇති  දේශගුණයට  ගැලපෙන  ආහාරපාන  මෙන්ම  ජීවීන්ගේ  හැඩ  ගැසීම….. ආදී  බොහෝ  දෑ  වලට  විරුද්ධව  යාමත්  සාම්ප්‍රදායන්  කැඩීමක්  ලෙස  ගත  හැකියි.

සිංහල  බෞද්ධ  සංස්කෘතිය  සහ  සංස්කෘතිය  හා  බැඳී  පවතින  සාම්ප්‍රදායන්  රැක  ගනිමු.

මිනිස්  සහ  සත්ත්ව  සහ  අනෙක්  ජීවීන්  ලෙස  සැලකෙන  ශාකයන්  රැක  ගනිමු.

සිතන්න.  නිදහසේ  සිතන්න.

 

 

සාම්ප්‍රදායක චින්තනය —-> පටිසෝතගාමී චින්තනය

May 12th, 2018

පෘතග්ජන  පුද්ගලයන්ගේ  නිරතුරුවම  පවතින්නේ  සාම්ප්‍රදායක චින්තනයකි.

එබැවින්  ලැබෙන  සෑම  අරමුණක්  කෙරෙහිම   ඇති  වෙන්නේ   වැරැදි  අවබෝධයකි.

ලැබෙන  අරමුණෙහි  ඇති  සත්‍යය  දකින්නට  සාම්ප්‍රදායක  චින්තනයෙන්  නොහැකියි.

ෂඩ්  ඉන්ද්‍රියන්ට  හමුවන  රූපයන්  හේතුවෙන්  ඇති  වෙන නාම  ධර්මයන්  හඳුනා  ගැනීමට  සාම්ප්‍රදායක  චින්තයෙන්  නොහැකියි.

වැලැක්විය  නොහැකිව  ඇති  වෙන  නාම – රූප  ධර්මතාවයේ  ස්ථිර  පැවැත්මක්  නොමැති  බව  හඳුනා  ගැනීමට  සාම්ප්‍රදායක  චින්තනයෙන්  නොහැකියි.

ක්ෂණයක්  ක්ෂණයක්  පාසා  බිඳෙන  නාම – රූප  දැකිය  හැකි  වෙන්නේ  පටිසෝතගාමී  චින්තනයෙන්  පමණි.

පටිසෝතගාමී  චින්තනය  සෑම  විටම  සාම්ප්‍රදායක  චින්තනයට  ප්‍රතිවිරුද්ධ  වූවකි.

සියළුම  පෘතග්ජන  පුද්ගලයන්ගේ   සසර  පුරාවටම  පැවැතෙන   සාම්ප්‍රදායක  චින්තනයෙන්  ඉවත්ව,  ලැබෙන  අරමුණු  වල  ඇත්ත  ඇති  සැටියෙන්ම  දකින්නට  උත්සහ  දරන්නේනම්,  ඒ  සැම  දෙනෙක්ම  පටිසෝතගාමී  මාර්ගයට   පිවිසීමට  වෙර  දරන්නෝ ද  වෙති.

එවිට  ඔවුන්  සැම  දෙනාම  යෝනිසෝමනසිකාරයෙන්  ද  පටිසෝතගාමී  චින්තනයෙන්  ද  යුක්ත  වූවෝ  වීමට  සුදුසුකම්  ලබන්නෝ  වෙති.

බුදුවදනට  අනුව  බුදුමඟ  යෑමට  නම්  සැවොම  සාම්ප්‍රදායක  චින්තනයෙන්  ඉවත්ව  පටිසෝතගාමී  චින්තනයට  පිවිසිය  යුතු  වේ.

අප්‍රමාදීවම  එය  ඉටු  කර  ගැනීමට  උත්සහවන්ත  වෙමු.

 

 

 

දරාගැනීමේ හැකියාව….. මමත්වය …… අසතුට ….. ! ! ! …… ? ? ? ….

May 8th, 2018

මමත්වය  සහ දරාගැනීමේ  හැකියාව ප්‍රතිලෝමව  සමානුපාතික  වේ.

මමත්වය  සහ  අසතුට  අනුලෝමව  සමානුපාතික  වේ.

මගේ,  මම,  මගේ ආත්මය  යන හැඟීම  රහත් වෙන තුරුම  පවතින්නෙකි.

මමත්වය  යනුවෙන්ද අස්මි මානය  ලෙසින්ද  මෙය දැක්විය හැකියි.

අඩු වැඩි ලෙස බොහෝ විට සෑම පෘතග්ජනයින් වෙතින් නොයෙක් ආකාරයෙන් මෙම අස්මි මානය පිළිඹිමු වේ.

මමත්වය  අඩු වෙන විට දරාගැනීමේ හැකියාව වැඩි වේ.

මමත්වය  වැඩි වෙන විට  දරාගැනීමේ  හැකියාව  අඩු වේ.

බාහිර ඇති සිද්දීන් හේතු කොට ගෙන,  තමාගේ මමත්වය රැක ගැනීමේ පෙළඹවීමක් ලෙස සිතින්ම සැකසෙන දෙයක් ලෙස දරාගැනීමේ හැකියාවේ තරම දකින්නට උත්සහවන්ත වෙමු.

ප්‍රබල දේශපාලකයින් වැනි සමාජයේ පිළිගත් යැයි සැළකෙන බොහෝ ජනයාට කෙතරම් අවලාද අපහාස කරත් ඒ ගැන  නොසැලී සිටින්නේ,  දරාගැනීමේ හැකියාවක්  ඇති  වෙන්නේ,  ඔවුන්ගේ මමත්වය අඩු වෙලාද?

නැත. ඔවුන්ගේ මමත්වය අඩු වීමක් සිදු වී නැත.  සිතෙහි ඒ දේවල් වලට පුරුදු වීමක් පමණක් සිදු වී ඇත.

එමනිසා පටලවා ගන්නේ නැතිව අවබෝධ කරගත යුතු දෙයකි මමත්වය.

මමත්වය වැඩි වෙන විට අසතුටද වැඩි වේ.

මමත්වය අඩු වෙන විට අසතුටද අඩු වේ.

බාහිර ඇති සිද්දීන් හේතු කොට ගෙන, තමාගේ මමත්වයේ ප්‍රමාණය අනුව  අසතුටේ  ප්‍රමාණය  තීරණය වේ.

මහා කාරුණික මගේ බුදු සමිඳු මමත්වය ගෙවෙන මඟ පෙන්වා දී ඇත.

ලැබෙන අරමුණු වල ස්වභාවය යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන්  දකින්නට උත්සහවන්ත වෙමු.

ක්ෂණයක් පසා බිඳෙන නාම රූප ධර්මතාවයක් මිස, සදාතනිකව පවතින අරමුණක් කිසි විටෙක හමු නොවන බව දකින්නට පුළුවනි.

එසේ නම බාහිරෙන් එන අරමුණු  හේතු කොට ගෙන, අසතුටු වෙන්නේ  කුමකටද?

සිත සසල කරගන්නේ කුමකටද?

 

වෙසක් හඳ යි……බුදු හද යි…..

May 1st, 2018

මෙතෙක් කාලයක් වෙසක් සැමරුවේ වෙසක් මාසයේදී වුවත්, මෙවර අපට වෙසක් සමරන්නට සිදු වූයේ බක් මාසේය.

2018 අප්‍රේල් මස 29 වෙනි ඉරුදින වෙසක් පෝය දින ලෙස නම් කර තිබුණි.

වෙසක් ඇති නැති සැමටම වෙසක් හඳ එළිය දුනි.

වෙසක් හඳ මුළු ලොවටම එකසේය.

මා ගෙදර සිටින විට, වෙසක් හඳ ද එහිමයි. පන්සලට යන විට මඟ දිගටමත් පන්සලටත් වෙසක් හඳ එහිමයි.

මට මෙන්ම සෙසු පිරිසටද වෙසක් හඳ එසේම විය.

එකම වෙසක් හඳ මුළු ලෝකයාටම පෙනෙන්නේ තම තමන් සමඟම යන එන සිටින විලසිනි.

වෙසක් හඳ අප සැමටම වඩා ඉහලින්,  අහසේ බබළමින් සිටින නිසා, අපට එසේ පෙනෙයි.

වෙසක් හඳ අප සමඟ ම අප දිහාම බලමින් ගමන් කරනවා කියා සිතුනත්, වෙසක් හඳට නියමිත ගමන පමණමයි  ඇත්තේ.

බුදු හිමි බණ දේශනා කරන විට, සැමටම පෙනෙන්නේ තම තමා දෙසම බලා ගෙන තම තමාටම දහම් දෙසන විලාශයකි. අසා දැන ගත් දෙයක් වුවත්, එහි සත්‍යයක් ඇති බව පිළිගත හැකිය.

බුදු හද අප සැමගේම හද වලට වඩා ඉහලින් බබළමින් තිබෙන නිසා, වෙසක් හඳේ සිද්දිය සමඟ ගෙන බැලූ විට පැහැදිලි වෙයි.

ලෝකය තුල සිටින අප හද වලට වඩා, ලෝකයෙන් එතර වූ බුදු හද  ඉහලින් බබළමින් තිබේ.

ලෝකයෙන් එතර වූ බුදු හද ට ලං වෙන්නට ලෝකය තුල සිටින අප හද වලට හැකිද?

අප හද පොළොවෙහිය. බුදු හද අහසෙහිය. කෙසේ නම් ලං වෙන්නද?

බුදු හිමි මහා කාරුණිකයි. බුදු හද ට ලං වෙන මඟ පෙන්වා දී ඇත.

අප කළ යුත්තේ ඒ පෙන්වා දී ඇති මඟ ඔස්සේ අප්‍රමාදීව යාමයි.

බක් මාසෙට වෙසක් පෝය දැම්මා කියා පිරිසක් දොස් නඟමින් සිටියත්, වෙසක් හඳ ඒ කිසිවකට ප්‍රතිචාර නොදක්වා, වෙසක් මස පුන් සඳ මෙන් ම බබළමින් අහසේ දිස් විය.

තෙමඟුල සමරන වෙසක් පෝය දිනයේදී, මගේ බුදු සමිඳුගේ ගුණ දම් වැඩි වැඩියෙන් සිහියට නැඟෙන විට, එක් මොහතකදී, වෙසක් හඳ යි බුදු හද යි එක් කොට ගැලපෙන මෙම සිද්දිය සිහියට නැඟුණි.

බුදු හිමි පෙන්වා දුන් මඟ ඔස්සේ ගමන් කරන විට, අප හද ත් ඉහලට යන විට, ලෝකයේ ඇති බොහෝ දේ පිළිබඳව සත්‍යය අවබෝධ වී පෙනෙන්නට පටන් ගනී.

ඉහල අහසේ ඇති හඳ ට මුළු ලෝකයම  දැකිය හැකි සේ, බඹයක් තරම් වූ මේ මුළු ලෝකයම දැකිය හැකි සේ, අප හද ඉහලට ගැනීම සඳහා  මෙම බක් මස වෙසක් දිනයේ අධිෂ්ටාන කර ගනිමු.

බුදුන් වහන්සේ නොවඩින සේක්වා!

March 13th, 2018

අග්ගමහා පණ්ඩිත පූජ්‍ය බළංගොඩ ආනන්දමෛත්‍රී නාහිමිපාණෝ විසින් ලියැවුනෙකින් උපුටා ගන්නා ලදී.

එක් ශාන්ත පුරුෂයෙක් මඟ බැස යෙයි. හේ ප්‍රවුජ්ජිතයෙකි. ඔහුට පාවහන් නැත. ඔහුගේ පිටෙහි අංශයෙක එල්ලාගත් පාත්‍රයෙක් වෙයි. සංසුන්වැ වියදඬු පමණ බැල්ම හෙලා වඩනා ඔහු පසුකැර මෝටර කාරයෙක් යෙයි. මෝටර කාරයේ සෙරෙප්පු කූට්ටමක් ලා, පට සිවුරක් ඇඳ පැත්තකින් හම් බෑගයක්ද තබාගෙනැ බඩ ඉදිරියට නෙරවා දෙපා පළලට දිග හැරී හාන්සි වී ඉන්නා හාමුදුරු කෙනෙකුත්  හොඳට ඇඳ පැළැඳ ගත් ඔහුගේ දායකයාත් ය. නායක තැන යටකී පාර අද්දරින් සන්සුන්ව යන පැවිදි නම ඈත සිටම දකී. හිස ඇල කොට ඇස හීන් කොටැ ඔහු දෙස හෙලා දැකුම් සහිත බැල්ලමක් හෙලයි. දායකයා අමතා “බලන්න මහත්මයා මේ පොට්ටනි එල්ලාගෙන ඇවිදින හොරුන් නිසා අප ශාසනයට වී තිබෙන අවනම්බුවක මහත. කුහක කමට ගිය ගිය තැන පාත්‍රය එල්ලාගෙන ඇවිදින තාලයෙ හැටියට ගෞරවය රැකගෙන ක්‍රියා කරන්නට නොදන්නා මේ උන්නාන්සේලා නිසා තමයි ශාසනය මෙච්චර පහත වැටී තියෙන්නේ” යැයි කියයි. “එහෙයි” කියා දායකයාද ප්‍රතිවචන දී නායක හාමුදුරුවන්ගේ බස මුදුනෙන් පිළිගනී.

යට කී හුදැකලාවැ යන පැවිදි නම දායක ගෙදරකට ගොස් සාංඝික දානයකට ගොස් එන භික්ෂූන් සමූහයකට හමුවෙයි. ඒ පිරිසෙහි මුලින් එන්නේද නායක මහණෙකි. සෙරෙප්පු දෙකක් දමාගෙන කළු කුඩයක් ඉසලා බඩ ඉදිරියට නෙරවා ඈති පා තබමින් බරපතළකම පාමින් හෙතෙමෙ යෙයි. ඔහුගේ අනුචර ශ්‍රමණ පිරිසද අල්ලාප සල්ලාප බෙනෙමින් ඒ මේ අත බලමින් යෙති. නායක තැන යටකී හුදකලාව යන පැවිද්දහු දැක හෙලා දැකුම් සහිත බැල්ලමක් ලා ඉවත බලා ගනී. අනුචර පැවිද්දෝ නින්දා සහිත බැල්ලමක් හෙලා “කුහකයෙකැයි, පොට්ටනිකාරයෙකැ යි සොර යැයි” ආදී බස් කොඳුරති. ඔවුන් කිසිවෙක් ඒ හුදකලා පැවිදි නමට මඟ නොහරි යි. ඔවුනට වැඩිමල් පෙනුමක් ඇති හේ මඟින් අයින්ව යයි.

ආගම දියුණුවට වැඩකරන මහා බෞද්ධයෙකුට හේ හමු වේ. කලිසම් හැඳගත් ඒ බෞද්ධයා යථෝක්ත චාම් පෙනීමක් ඇති පැවිදි නමට මඟ නොහරී ඒ පැවිදි නමම අයින්වැ ඔහුට මඟ හැර යයි. ජාතික ඇඳුම නමින් සම්මත ඇඳුමින් සැරසුන රට හදන්නට දඟලන්නෙක් ඉදිරි මඟින් ඒ පැවිදි නමට හමු වෙයි. හේද මඟ නොහැරම යයි. පැවිදි නම අයින්වැ ඔහුට මඟ හරියි. බෞද්ධ උසස් විද්‍යාලයෙක ආචාර්‍යවරුන් කීප දෙනෙක් සහිත උසස් පන්තියක ශිෂ්‍ය පිරිසක්ද ඉදිරි මඟින් එති. ඔවුන් කිසිවෙක් ඒ පැවිදි නමට මඟ නොහරී. පැවිදි නම ම ඔවුන් සැමට මඟ හැර අයින්වැ යෙයි.

හොඳටම හවස් වෙයි. ඒ පැවිදි නම එක් පටු පාරකට බැස යෙයි. රෝමාණු කතෝලික පාදිලි කෙනෙක් ඉදිරි මඟින් හමු වෙයි. ඒ පාදිලි තැන යට කී පැවිදි නම දැක ඕනෑ කමින් බලා සැළකිලි සහිතව අයින් වී මඟ හරී. බසක් දෙකක් කතා කොටැ සතුට දක්වයි.

අඳුරු වෙයි. යථෝක්ත පැවිදි නම එක් පන්සලකට පැමිණෙයි. රෑ නවාතැනටයැ. එහි අධිපති ස්ථවිර තැන දායකයන් කීප දෙනෙකුත් සමඟ කථාවෙහි යෙදී සිටින වේලාවකි. ආරාමයට පැමිණ යට කී හුදකලා පැවිදි නමට ඔන්න ඔහෙන් ඉඳගන්නැයි ඈත අස්සනක් පෙන්වයි. ස්ථානාධිපති තැනට ආගන්තුකයෙකු ආ බව සඳහන් නැති. තමාගේ ආරාමය තිබෙන ගමේ අන් භික්ෂුවක් පිණිස කීප දෙනෙකුන් ආරාමයක් සෑදීම ගැන “එය නවතාලන්නට කවර උපායක් යොදමුදෝ” යි දායකයන් හා හේ ලොකු සාකච්ඡාවෙකැ යෙදී ඉඳී.

රෑ ඉස්තෝප්පුවේ ඇඳෙකැ. ඒ පැවිදි නම නිදා හිඳ උදේ එහි ප්‍රධාන මහණහට දන්වා පිටත් වෙයි. හේ ඉන් නික්ම යන්නේ අන් ආරාමයකට පැමිණෙයි. ඒ සියම් නිකායේ පන්සලකි. එහි භික්ෂූහුද පැවිදි නමගෙන් “ඔබ සියම් නිකායේදැ” යි අසති. නැතැයි හේ උත්තර දෙයි. ඔවුන්ගේ සැළකිල්ල අඩුවෙයි. එදා සාංඝික දානයකි. සාංඝික කරන තුරු ඒ පැවිදි නම ඉවත් කෙරෙති.

එයින් නික්ම යන ඒ පැවිදි නම පසු දින අමරපුර නිකායේ ආරාමයකට එළඹේ. එය මහා විනයධර නායක කෙනෙකුන් ඉන්නා තැනෙකි. හේ යට කී පැවිදි නමගෙන් “අමරපුර නිකායේදැ”යි අසයි. නැතැයි හේ කියයි. එතැනදීද මඳක් ඒ පැවිදි නම ඈත් කෙරෙති. ඉන් පසුව රාමඤ්ඤ නිකායේ පන්සලකට හේ යයි. එහිදී රාමඤ්ඤ නිකායේදැයි අසන ලදින් නැතැයි ඔහුගෙන් පිළිතුරු වෙයි. ඉන්පසු සැළකිල්ල මඳ වෙයි.

මෙසේ ඇවිදිනා ඒ පැවිදි නමට සමහර ආරාම වලදී  සොරකැයි නවාතැන් පවා නොදෙති. සමහර තැනෙකදී  කුහකයෙකැයි නිග්‍රහ කෙරෙති. සමහර තැනකදී  අළුත් පැෂන් ගත් තරුණ භික්ෂූන්ගේ උසුළු විසුළු වෙයි. සියම් නිකායේ භික්ෂූහූ ඔහු ඇස් බැම ගා දමා ඇත්තෙක්දැයි බලති. එහිත් ගම් වදනටත්, ඒකාංශය වසා පොරෝන සමහරු, ඒ පැවිදි නමටත් එසේමදැයි සෝදිසි කෙරෙති. අමරපුර නිකායේ භික්ෂූහූ ඒ පැවිදි නම තමන් සේ හදිනා පොරෝනා කෙනෙක්ද? ආදීන් සොයති. රාමඤ්ඤ නිකායේ භික්ෂූහූ හේ ගොටු අත්තක් දරන්නෙක්දැයි තදින් විමසති. ගිහි මහා බෞද්ධයොත් තදනුචරයොත් ඒ පැවිදි නම ගැන කිසිදු සැළකිල්ලක් නොකරති.

මඟ යන ඒ පැවිදි තුමාගේ ශාන්ත වේශය දැක පැහැදුණි. ඒ තාක් දුර විමසුම් සහිතවැ පසුපසින් ආ දුප්පත් උපාසකයෙක් ඉතා ගෞරවයෙන් එතුමා සිය ගෙට වැඩමවා සංග්‍රහ කෙරෙයි. වළඳා අවසනැ එතුමා භුක්තානුමෝදනාව කෙරෙයි. එය ඇසූ උපාසක තෙම විමසුම් සහිත වේ. හේ විමසයි. ඇඳින ගනී. හේ මෙසේ දුක්මුසු වදන් කියන්නට වෙයි.

“අනේ ! මේ මාගේ සම්මා සම්බුදු හාමුදුරුවෝ නොවෙත්ද? උන්වහන්සේ අඳුනා ගන්නට බැරිවිය. අපේ නායක ස්වාමීන්වහන්සේලා ඉතා වැඩි දෙනාටත් තදනුගාමී පැවිද්දන්ටත් බුදුහාමුදුරුවන්වත් අඳුනා ගන්නට බැරි විය. අනේ වූ දෙයක හැටි. නෑ පුදුමයක් නොවෙයි. ඒ කිසි කෙනෙක් හැබෑ බෞද්ධයෝ නොවෙති. ඒ නිසයි මෙහෙම වුනේ”.

අද බුදුරජාණන්වහන්සේ වැඩියොත් වෙන්නේ මේ ටිකයි. එහෙත් බුදුරදහු නම් නොවඩිති. එයමැ සැනසිල්ලට කරුණය.

 

 

 

 

මතු ලොව්තුරා බුදු බව පැතූ අප නාසමිඳු……

March 12th, 2018

බෞද්ධයා මාධ්‍යජාලයේ නිර්මාතෘ  පූජනීය දරණාගම කුසලධම්ම නාසමිඳු ගතින් අප අතර නැති වුවත් අප සිත් තුල ජීවමාන බව නම් කිව යුතුමයි.

ලෝකයේ සිටින සියළුම දෙනා වෙනුවෙන් මහත් වූ කරුණාවෙන්ම බුදුදහම බෙදා දීම සඳහා  “සැම හිත සුව පිණිස” බෞද්ධ මාධ්‍යජාලයක් පළමුව ආරම්භ කලේ පූජනීය දරණාගම කුසලධම්ම නායක ස්වාමීන්වහන්සේමයි.

“අඳුරට ශාප කරනවාට වඩා එක් පහනක් හෝ දැල්වීම වටිනවා” යන කියමන සනාථ කරමින්  බෞද්ධයා මාධ්‍යජාලය ආරම්භ වූයේ පූජනීය දරණාගම කුසලධම්ම නාසමිඳුගේ අධිෂ්ටානය, වීර්‍ය, මෛත්‍රිය, ඉවසීම, ප්‍රඥාව…….. ආදී පාරමිතාවන් සපුරාලන අයුරිනි.

බෞද්ධයා මාධ්‍යජාලය තුලින් ශ්‍රැතමය ඤාණය ඇති කරමින්, පරියාප්තිය සහ ප්‍රතිපත්තිය පෙන්වා දෙමින්, ප්‍රතිවේදයට පත් වීමට මඟ විවර කිරීමේ ආරම්භකයා පූජනීය දරණාගම කුසලධම්ම නාසමිඳුයි.

අසදෘෂ  මහා පින්කම් රාශියක්ම කිරීමේ පුරෝගාමියා වූයේ ද පූජනීය දරණාගම කුසලධම්ම නාසමිඳුයි.

අටමස්ථානය,  සොළොස්මස්ථානය ආදී වටිනා පූජනීය ස්ථානවලදී ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනතාව සහභාගී කරවා ගෙන පින්කම් කිරීමේ ආරම්භක ස්වාමීන්වහන්සේ වන්නේද පූජනීය දරණාගම කුසලධම්ම නාසමිඳුයි.

කිසිවෙක් නොකළ ඉතාම වටිනා පින්කමක් ලෙස  ලොවටම ආදර්ශයක් දෙන  වස විසෙන් තොර ආහාර ලබා දීමේ වැඩ පිළිවෙලක් සකස් කිරීමට පුරෝගාමීයා වූයේද පූජනීය දරණාගම කුසලධම්ම නාසමිඳුමයි.

ජනතාවට මුහුණ දීමට සිදු වූ  හදිසි ආපදා තත්ත්වයන් වලදී වර්ග බේදයකින් තොරව සියල්ලන්ටම සෑම අයුරින්ම උදව් උපකාර කලේය. මහා ගංවතුරෙන් විශාල හානියක් සිදු වූ විට, භෞතිකව කල උදව්  උපකාර වලට අමතරව නිදහස් චතුරස්‍රයේ දී තුන් නිකායේම ස්වාමීන්වහන්සේලා දහසක් වඩම්මවා පිරිත් දේශනා පවත්වා රටටත් රටවැසියන්ටත් ආශිර්වාද කරමින් සෙත් පැතීමේ  මහා කාරුණික සිතක් පහල වූයේද පූජනීය දරණාගම කුසලධම්ම නාසමිඳුටයි.

උතුරු, උතුරු මැද ප්‍රදේශ වලට බලපෑ මහා නියඟයේදී රතන සූත්‍රයෙන් පිරිත් කල වතුර බෝතල් ලක්ෂ ගණනාවක් සහ අවශ්‍යය කරන වියළි ආහාර ද්‍රව්‍යය  කන්ටේනර් පුරවා  ගෙන ගොස්  ලබා දී,  ගල් විහාරයේදී මහානායක ස්වාමීන්වහන්සේලා ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නය වැසි පිරිත දේශනා කර, බුදු පිළිම වහන්සේගේ දෙපා දෝවනය කර, වැස්ස ඇති වීමට කල ඒ පින්කම අවසන් කර නැවැත කොළඹ ප්‍රදේශයට එන්නටත් ප්‍රථම නියඟය අවසන් වී මහ වැසි ඇති වූයේ අප නාසමිඳුගේ පාරමිතා සපුරාලන්නට මෙනි.

ලෝවැසි සියළුම රෝගීන්ට නීරෝගී සුවය පතා ඖෂධ වර්ග 108 කින් සකස් කල ඖෂධ ගිලන්පස  පූජාව සෑම සැන්දෑවකම පැවැත්වීමටත්, දෙතිසක් ව්‍යංජන සහිත දහවල් බුද්ධ පූජාවත්, උදෑසන 5.30 ට ආරම්භ කරන සත්බුදුවරුන් වෙනුවෙන් පවත්වන කිරි ආහාර පාත්‍ර  7 ක් සහිත බුද්ධ පූජාවත්  දිනපතාම පැවැත් වීමට අනුශාසනා කරමින් ආශිර්වාද කල පූජනීය දරණාගම කුසලධම්ම නාසමිඳුගේ අළුත් ජීවිතය සුවපත් වේවා.

නාසමිඳු  නැතිව  අප  සැම  දුක්           වෙනවා

නාසමිඳු   ලැබ   දෙවියෝ   තුටු            වෙනවා

කෙනෙකුගෙ දුක තවකෙනෙකුට සැප දෙනවා

දෙසු   බුදුවදන්    අප   සැමටම         සිහිවෙනවා

ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් අධ්‍යාපනය ලබන බෞද්ධ දරුවන්ට  දහම් පාසල් අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීමට නොහැකි තත්ත්වයක සිටින විට, ඒ දරුවෝ වෙනුවෙන්, ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් දහම් පාසලක් මූලිකව ආරම්භ කලේ පූජනීය දරණාගම කුසලධම්ම නාසමිඳුයි.

බෞද්ධ පිරිසගෙන්  පමණක් නොව අබෞද්ධ පිරිසගෙන්ද  ඔබවහන්සේ ගේ ධර්ම ප්‍රචාර, සමාජ සත්කාර, අභයදානමය ආදී නොයෙක් පින්කම් සඳහා සහයෝගය සහ  ආශිර්වාදය  ලබන්නට තරම් පින්වන්ත වූයේ අප නාසමිඳුයි.

විවිධ ආකාරයෙන් බුදු දහමේ පණිවිඩය ගෙන යන්නට ඔබවහන්සේට සිත් වූයේ, විවිධ ආකාරයේ සිතුම් පැතුම් ඇති සැම දෙනාටම සාධාරණයක්  වෙන අයුරින් බව හැඟේ.

බෞද්ධයාගේ මුදුන් මල්කඩ ලෙස සැළකෙන දළදා මාළිගාවේ රන් සහ රිදී දොරවල් දෙකම  සකස් කොට දීමට පුරෝගාමී වූයේද දරණාගම කුසලධම්ම නාසමිඳුයි. බෞද්ධ අබෞද්ධ පිරිසේ ශ්‍රද්ධා බීජය රෝපණය කිරීමට දැරූ උත්සහයේ අවස්ථාවන් බොහෝය.

කුසල් සිත් ඇති වෙන අයුරින් කල බොහෝ  දෑ වෙනුවෙන් අප සැමටම දායක වීමට ලැබීමත් අප සැම කල පෙර පිනෙක විපාකයක් යැයි සිතේ.

බුදු දහමේ ඇති කර්ම විෂයෙන් ඇති වෙන ප්‍රථිඵල ගැන සම්මාසම් බුදු වරයෙකුට පමණක් කිව හැකි දෙයක් බව පෙන්වා දීමටද ඔබවහන්සේ මෙවැනි නොසිතූ ආකාරයට නොසිතූ වෙලාවක අප හැර ගියේ. අපේ බුදුපියාණන්වහන්සේටද නොයෙක් රෝගී තත්ත්වයන්ට මුහුණ පාන්නට සිදු වූ බවත් නොරහසකි.

ඔබවහන්සේගේ චිත්ත ශක්තිය සහ සෘජු බව, ඔබවහන්සේට වැළඳුණු රෝගයට අඩපන කරන්නට බැරි වී ඇති බව, අවසන් වදන් වලින් අපට පැහැදිලි වුනා. ඒ වදන් සත්‍යයක්මයි. අපි සැම දෙනාම ඔබවහන්සේට පින් දෙමින් බෞද්ධයා සමඟින් සිට  නිවනම සාක්ෂාත් කර ගැනීමට  උත්සහ ගන්නෙමු.

මෙත් බෝසත් නාථ දෙවිඳු මෛත්‍රී නමින් බුදු බවට පත් වූ විට, මතු ලොව්තුරා බුදුබව පැතූ පූජනීය දරණාගම කුසලධම්ම නාසමිඳු  නියත විවරණ ලබන බෝසත්වරයෙක් බව, ඉතාම කෙටි කලක් තුල  කල බොහෝ දෑ වලින් අපට පැහැදිලි වේ. ශතාධික කාලයකටවත් කල නොහැකි බොහෝ දේවල් කර ගැනීමට හැකි වූයේ ද බෝසත් ගුණ ඇති උතුම් බෝසත් වරයෙක් නිසාමයි කියා හැඟේ.

සැමටම   බුදුමඟ   පෙන්වා          දුන්නා

පින්කම්   කරනා  හැටි  පෙන්වා දුන්නා

සැම  සිත්   සුවපත්   කරලා           දුන්නා

නොබැඳී   යන  හැටිත්  පෙන්වා   දුන්නා

පූජනීය දරණාගම කුසලධම්ම නාසමිඳු ගේ ගුණ ලියා නිම කරන්නට   කල කී දේවල් ලියා නිම කරන්නට තරම් මට දක්ෂතාවයක් නොමැත. ලිව්වේ ඉතාම ස්වල්පයකි. නොලිව්ව ප්‍රමාණය ඊට වඩා වැඩිය.

ශීලාදී ගුණයෙන් ප්‍රිය වූ ද එසේ හෙයින්ම ගරු සම්භාවනීය වූ ද අවවාද අනුශාසනා දෙන්නා වූ ද නපුරු වචන ඉවසන සුළු වූ ද අස්ථානයේ නොයොදවා නිර්වාන මාර්ගයේ යොදවන්නා වූ ද කළ්‍යාණ මිත්‍රයන් වහන්සේට මම නමස්කාර කරමි, මාගේ නමස්කාරය වේවා.

අති පූජනීය දරණාගම කුසලධම්ම නායක ස්වාමීන්වහන්සේට මතු ලොව්තුරා බුදු බවම ලැබේවා.

 

හදමු හොඳ තැනක්….ඔයාටයි මටයි…..

March 6th, 2018

ඔයයි මමයි කොපමණ නම් තැන් හැදුවද?

ඔයයි මමයි දෙන්නෙක් මෙන් නොපෙනෙන තරමටම අප දෙන්නාගේ බැඳීම කාටවත්ම වෙන් කරන්නට බැහැ නේද?

ඔයයි මමයි වෙන් කරන්නට කිසිදු කෙනෙක් මේ තුන් ලොවෙහිම නැහැ නේද?

ඔයා හිතන කියන කරන හැම මොහොතකම මමත් ඒ විදියටම ඔයත් එක්කම නේද ඉන්නේ.

ඔයාගෙයි මගෙයි බැඳීම ඇති වුනු දවස හෝ මොහොත හෝ අපි දෙන්නවත් දන්නේ නැති තරමටම බොහෝ දීර්ඝ කාලයක් නේද?

ඔයා මගෙයි මන් ඔයාගෙයි කියන සමහර අය කොපමණ නම් වෙන් වෙනවාද?

ඒ වුනත් අප දෙන්නානම් කිසිම මොහොතක වෙන් වීමක් නැති බැඳීමකින් නේද ඉන්නේ.

ඔයයි මමයි කිව නොහැකි තරම් තැන් හදමින් මාරු වෙමින් තවමත් ඉන්නවා.

කොපමණ තැන් මාරු වුනත් ඔයයි මමයි තවමත් එකටමයි ඉන්නේ නේද?

ඔයා කොතැනද මමත් එතැනමයි. කාටවත්ම හිතා ගන්නවත් බැරි තරමටම අප දෙන්නාගේ බැඳීම හරි පුදුමයි නේද?

ඔයයි මමයි කිව නොහැකි තරමේ ප්‍රමාණයක් තැන් හදමින් මාරු වෙමින් සිටියා ඇති වගේ නේද?

ඔයාටයි මටයි හොඳ තැනක් හදමු.

හොඳ තැනක් හදා ගෙන ඔයයි මමයි එතැන සිට හොඳම තැනක් හඳමු.

එවිට ඔයාටයි මටයි නැවැත තැන් හඳමින් මාරු වෙන්න උවමනා  වෙන්නේ නැහැනේ.

එහෙනම් අපි දෙන්නාගේ කතාව බැලූ සැමටම තුණුරුවන්ගේ සරණයි කියනවා චිත්ත චෛතසික අප දෙදෙනාම.

(මනුෂ්‍යය ජීවිතයක් ලැබූ අප සැම දෙනාම සෝවාන් ඵලය නැමැති හොඳ තැනක් සකස් වෙන ලෙස අප්‍රමාදී වෙමු. එවිට අපට නිර්වානය නැමැති හොඳම තැන පිළිබඳව ස්ථිරම  විශ්වාසය ගොඩ නැඟේ.)

 

 

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin