පපුවේ සෙමට කැස්සට

January 24th, 2009

ඉඟුරු

කොත්තමල්ලි

කටුවැල්බටු

වැල්මී

තිප්පිලි

මුද්දරස්ප්ලම්

කලං 2 බැගින් වතුර 8 පත 1 සිඳ පෙරා සූකිරි කුඩු දමා උදේ සවස වඩි 3 ක් 4 ක් බොන්න.

පත්තෑයා කෑ විට

January 24th, 2009

පරණ කොහු ලනු කැබැල්ලක් පුලුස්සා අළු ගෙන පොල් තෙලෙන් අනා ගුලි කර  කෑ තැන තබන්න.

වමනයට

January 24th, 2009

ඉරිවේරිය දඬු හාල් පානු දියෙන් අඹරා මිරිකා පෙරා බීමට දෙන්න. සුව වේ.

බඩ ගිනි ඇති වීමට

January 24th, 2009

සියඹලා නැටි කරපිංචා නැටි එක පමණ ගෙන තම්බා පෙරා සතියකට වරක් උදේට බොන්න.

කම්මුල් ගායට

January 24th, 2009

අරළු

නෙල්ලි

පෙති පුවක්

සියඹලා දළු

මේවා එක පමණ ගෙන කොටා ලුනු වතුරෙන් අඹරා මී පැණියෙන් අනා ගාන්න.

ඊටම

අලි හක්ක දෙහි ඇඹුලෙන් ගලගා ගාන්න.

[පිලිහුඩු වර්ග ගෙට නොගන්න]

ඊටම– බීමට බේත ;

කොත්ත මල්ලි

පත්පාඩගම්

බිංකොහොඹ

වෙන වෙනම කබලේ රත් කර එකට දමා කුඩු කර කෝපි මෙන් වත් කර දවසට 3 න් වරක් ටික ටික වයසේ හැටියට බලා පොවන්න.

ඊටම — උණ ඉතාම වැඩි නම්

වෙනිවැල් ගැට

ඉරිවේරිය

කටු කරෝසන

කටු වැල් බටු

දුම් මැල්ල

කොහොඹ පොතු

වියලි කහ

අරළු

බුළු

නෙල්ලි

මේවා කලං 1 යි මංචාඩි 4 බැගින් ගෙන වතුර පත 8 / 1 ට සිඳ පෙරා වරකට පත 1/2 බැගින් උදේ හවස බොන්න.

බෙල්ල වටේට හුලං නොවදින සේ සතියක් ආරක්ෂා කරන්න.

නෑම ප්‍රමාද කල තරමට හොඳයි.

අනිත් අයගේ ආරක්ෂාවට — කහ දියර ඉස ගේ  පිරිසිදු කර සාම්බ්‍රානි දුම් අල්ලන්න.


මඤ්ඤොක්කා මතට

January 24th, 2009

පේර කොළ කොටා මිරිකා ඉස්මට පොල් කිරි සහ දෙහි ඇඹුල් මිශ්‍ර කර පොවන්න.

බඩේ අජීර්ණයට

January 24th, 2009

අරළු, සුදු ළූනු කලං 6 බැගින් ගෙන වතුර පත 8 / 1 ට සිඳ සහිඳ ලුනු දමා බොන්න.

ඉන්නන් ගැලවී යාමට

January 24th, 2009

බාර්සෝප් සබන් හුණු සමඟ අඹරා ඉන්නට පමණක් ගාන්න. ගැලවී යාවි.

කුරුලෑ වලට

January 24th, 2009

පොල් මිටි කිරි ටිකක් දෙහි ඇඹුල් බිංදු 10 ක් පමණ දමා රාත්‍රී මූනේ ගාලා නිදා ගෙන උදේට උණු වතුරෙන් සබන් නොගා මූන සෝදාසුදු හඳුන් කුඩු මූනේ ගාන්න. මූන ලස්සන වේ.

ඉදි කටුවක් ගිලුනොත්

January 24th, 2009

නියගලා අල

ඉඟුරු පියලි

අමු ඉඟුරු

මා වී හාල් බත්

රස්නෙන් එකට අඹරා ගෙන දකුණු කකුලේ මාපට ඇඟිල්ල ටිකක් පලා බේත තබා බැඳ කකුල සීතලයි කියන විට ලිහා දමන්න. කටුව ඇදේ.

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin